Web-Master:

Une quhem Nagip Ameti  i lindur në fsh. Dëbërcë  dhe me banim të përhershëm në Tetovë.

Jamë në punë të përkohshëm në Danimarkë ( Kopenhagë ). Jamë 20 vjeçar, dhe jamë student në drejtimin e Informatikës ( Network ). Jamë në përvoj praktike në nji firmë kompjuterike ,, Informatik Center ’’ DK.