KF DËBËRCA

   

KF Dëbërca - 07 është themeluar më 18.09.2007 (e martë)

Promovimi i klubit 30.09.2007 (e diellë) ora 10:00

Ndeshja e parë historike më 30.09.2007 (e diellë) ora 12 me KF Balindoll, rezultati 2:5 stadiumi i fsh.Zhelinë.

Kryesia e Klubit:

1. Nazim Ilazi - Kryetar 2. Shaban Jusufi 3. Agim Arifi 4. Safet Jakupi
5. Abedin Ilazi 6. Zeqirija Alimi 7. Betim Avdija  

Lojtarët:

1. Samet Misimi –portjer 2. Menur Ilazi –Portjer 3. Avdiraman Xheladini
4. Fikret Demiri 5. Mustaf Etemi 6. Nebi Demiri
7. Abedin Ilazi 8. Fesar Xheladini 9. Agron Limani
10. Nuhi Ilazi 11. Muhamet Alimi 12. Ibrahim Alija
13. Lulzim Shabani 14. Besim Nefaili 15. Betim Avdija
16. Nehat Ilazi    

30.09.2007
E pregaditi :
Shaban Jusufi nga fsh. Dëbërcë.